[صفحه اصلی ]      
انجمن فيزيك پزشكي ايران awt-yekta Iranian Association of Medical Physicists
:: صفحه اصلي :: درباره انجمن :: جستجو در پايگاه :: تماس با ما :: عضويت ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
آشنايی با پايگاه::
اخبار - رويدادها::
عضويت در پايگاه::
بخش آموزش::
گروه های فیزیک پزشکی::
دستگاههای پزشکی::
خبرنامه::
مراکز مرتبط::
دريافت فايل::
برقراری ارتباط::
تسهيلات پايگاه::
پست الکترونيک::
::
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
دريافت اطلاعات پايگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
مجله فيزيک پزشکی ايران
AWT IMAGE
:: دانشگاه تربیت مدرس : معرفی تاريخچه فيزيک پزشکی دانشگاه تربيت مدرس ::
 | تاریخ ارسال: 31/1/1394 | 

معرفی گروه فيزيک پزشکی دانشگاه تربيت مدرس:

آموزش دانشگاه تربيت مدرس اولين دانشگاه در تاسيس دوره های دکتری و کارشناسی ارشد فيزيک پزشکی در ايران است. دوره کارشناسی ارشد فيزيک پزشکی در سال 1362 داير گرديد. اين دوره در حال شامل گذراندن 28 واحد درسی و 6 واحد پايان نامه است. دانشجويان در آذرماه نيم سال اول تحصيل موظف به انتخاب استاد راهنما با تاييد نهائی شورای گروه می باشند. طول مدت تحصيل در اين دوره دو سال است که به مدت 6 ماه قابل تمديد است. دوره دکتری فيزيک پزشکی در سال 1368 داير گرديد. اين دوره در حال حاضر شامل گذراندن حداقل 24 واحد درسی و 24 واحد رساله است. تعيين استاد راهنما در ابتدای ورود انجام می شود. طول مدت تحصيل در اين رشته حداقل سه سال و نيم و حداکثر پنج سال است. پژوهش از ارکان اساسی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. با عنايت خداوند و کوشش همکاران اين گروه در حال حاضر يکی از دانشگاه های پيشرو در تحقيقات فيزيک پزشکی کشور است و سالانه بيش از 30 مقاله علمی در مجلات معتبر به چاپ می رساند. يکی از مهمترين علت های اين موفقيت وسواس و موشکافی در تصويب رساله های دکتری و پايان نامه های کارشناسی ارشد دانشجويان است. تمامی فارغ التحصيلان دکتری اين گروه به عنوان عضو هيات علمی در دانشگاه های داخل کشور و پژوهشگر در دانشگاه آمريکا و اروپا مشغول کار هستند.

:: دانشگاه تربیت مدرس : اعضای هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس ::
 | تاریخ ارسال: 31/1/1394 | 

اعضای هيئت علمی گروه فيزيک پزشکی تربيت مدرس:

رديف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصيلی

شاخه تحصيلی

1

دکتر حسين رجبی

دکتری فيزيک پزشکی

پزشکی هسته ای

2

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

دکتری مهندسی پزشکی

بيو الکترومغناطيس

3

دکتر منيژه مختاری ديزجی

دکتری فيزيک پزشکی

اولتراسوند

4

دکتر بيژن هاشمی ملايری

دکتری فيزيک پزشکی

دوزيمتری

:: دانشگاه تربیت مدرس : ليست پايان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد فيزيک پزشکی تربيت مدرس ::
 | تاریخ ارسال: 31/1/1394 | 

ليست پايان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد فيزيک پزشکی تربيت مدرس:

رديف

نام و نام خانوادگی

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

1

 

احمد محمدی نژاد

طرح نقشه های درمانی غدد سرطانی راديوتراپی.

عباس اعتماد عباسيان

1366

2

بيژن هاشمی ملايری

بررسی پتانسيل برانگيخته بينايی ( VEP ) و آناليز منحنی آن در بين گروهی از افراد سالم ايرانی.

دکتر مرتضی مواسات

دکتر افتخارحسينی

28/12/67

3

کيخسرو کشاورزی

بررسی الکترودتينوگرام و آناليز سيگنال Normal- ERG

دکتر مرتضی مواسات

دکتر  افتخارحسينی

27/12/67

4

حسين رجبی

اثرها يپرترميا در ساخته شدن پروتئين CSF در بافت ريه موش در شرايط in- vitro.

دکتر بهرام گليائی

24/4/68

5

محمود اله وردی

بررسی آناليز سيگنال الکتريکی چشم و تعيين منحنی نرمال الکتروآکالوگرام ( EOG ) در گروهی از مردم ايران.

دکتر فقيه زاده- دکتر افتخار حسينی

6/5/68

6

منيژه مختاری ديزجی

مقايسه ميزان ديسک روشهای مختلف پزشکی هسته ای با ديگر روشهای معمول در سالهای 1343 تا 1354.

دکتر هوشنگ حاج آقا محمدی

28/3/70

7

فتح ا... بوذرجمهری

مطالعه عناصر جزئی در سرم بيماران مبتلا به تالاسمی بتای هوزيگوت با روشهای ( NAA ) و ( PIXE ) و ( ICP ).

دکتر فرامرز معطر

25/2/70

8

داريوش شهبازی

بررسی کاربردهای ( NMR ) در پزشکی و مطالعه نسوج بدن انسان سالم و آسيب ديده بوسيله رزونانس مغناطيسی هسته ای

دکتر کريم حسين ميخچی

26/3/70

9

احمد کشتکار

دوزيمترها در آزمايشهای مقطع نگاری کامپيوتری ( CT )

دکتر علی اکبر شرفی

21/3/70

10

فرج تابعی

روشهای تشخيص پزشکی هسته ای در ايران و محاسبات دزيمتری و تخمين ريسک در سالهای 1364- 1368

دکتر هوشنگ حاج آقا محمدی

16/3/70

11

احمد شانئی

اندازه گيری عمق نفوس فتونهای ناشی از دستگاه- شتابدهنده خطی و مقايسه آن با عمق نفوس فتو نهای ناشی از دستگاه کبالت 60

دکتر جعفر امامی

23/4/70

12

تقی جباری وصال

بررسی آثار سراسری اشعه گاما صادره از کبالت 60 بر سيستم لنفاوی و خون- ساز موش سوری و تاثير داروی سايمتيدين

دکترحسين مزدارانی

7/5/70

13

حسن توکلی

تاثير گاز خردل بر تحريک پذيری الکتريکی اريتروسيتهای انسانی

دکتر نادر مقصودی

7/5/70

14

پرويز عبدالمالکی

اندازه گيری کمی فاکتور پرفيوژن در بيماران پيوند کليوی

دکتر منصور موحد

31/6/70

15

حسن صفرزاده نيا

مقايسه روش کلاسيک تعيين GFR با روش استفاده از راديونوکلايدها.

دکتر محمد افتخاری

31/6/70

16

عباس قره جانی

بررسی و ضبط سيگنالهای الکتريکی عضله و ارائه مدل رياضی برای آن.

دکتر سيد احمد افتخار حسينی

30/6/70

17

اکبر غربالی

بررسی امکان دوزيمتری به روش ميکرونوکلئی اسی و اثر داروی سايمتيدين بر آثار ژنتيکی ناشی از تابش گيری

دکتر حسين مزدارانی

8/11/71

18

سميه سماوات

بررسی آسيب های کروموزومی در پرتوکاران راديولوژی

دکترحسين مزدارانی

29/10/72

19

علی شبستانی منفرد

بررسی سيستم و بهينه سازی تصوير SPECT در پزشکی هسته ای

دکتر ارسلان وکيلی

1/3/73

20

اکبر علی اصغرزاده

بررسی شرايط سيستم تصويربرداری دوربين گاما و بهينه سازی کيفيت تصوير آن در پزشکی هسته ای

دکتر ارسلان وکيلی

1/3/73

21

سيد محمد جواد مرتضوی

بررسی آثار بيولژيک امواج تکانه ای بر روی جنين خرگوش در مرحله اورگانوژنز.

دکترعلی اکبر شرفی

13/4/73

22

عباس رياضی

بررسی دامنه تطابق چشمی در سنين مختلف و سن پيرچشمی در شهر تهران

دکترعلی اکبر شرفی

16/11/73

23

عليرضا خوش بين خوش نظر

بررس اثر سايمتيدين بر آسيب های ژنتيکی ناشی از تابش نوترونهای سريع در سلولهای مغز استخوان موش به روش آزمون ميکرونوکلئی

دکترحسين مزدارانی

10/3/74

24

حسن صابری

بررسی آثار اولتراسوند درمانی همراه با پروکاربازين هيدروکلريد بر روی مغز استخوان نوزاد موش صحرائی

دکتر حسين مزدارانی

3/4/74

25

ابراهيم جعفرزاده پور

مقايسه موج پتانسيل ناشی از بينائی ( VEP ) در افراد سالم و آستيگمات

دکتر شوشتريان

20/4/74

26

پيمان حجازی

بررسی و تعيين دوز کارکنان مراکز پزشکی هسته ای ايران.

دکتر مهدی سهرابی

2/11/74

27

علی ميرزاجانی

بررسی تاثير انحراف مخفی افقی بر پتانسيل ناشی از بينايی دوچشمی.

دکتر شوشتريان

15/12/74

28

امير هوشنگ براتی مگره

اندازه گيری مقدار آرسنيک در نمونه های موی سر افراد مبتلا و مشکوک ناشی از آن به روش اکتيواسيون نوترونی.

دکتر علی پذيرنده

12/2/75

29

مريم شهيدی

بررسی اثر حفاظت راديويی ( راديو پروتکتوری ) داروهای رانيتيدين و فاموتيدين بر سلولهای مغز استخوان موشهای تابش ديده با پرتوهای گاما.

دکتر حسين مزدارانی

30/4/75

30

داريوش فاتحی بروجنی

اثر ژنتيکی ناشی از تابش نوترون بر سلولهای تيمار شده با هايپرترمی.

دکترحسين مزدارانی

8/10/75

31

فرانک فائقی

اثرها يپرترمی بر آسيب های کروموزومی ناشی از داروی اکتينومايسيين D در سلولهای لنفوسيت انسان و موش صحرايی.

دکترحسين مزدارانی

28/6/75

32

سيد يوسف سنايی

بررسی تغييرات امواج مغزی انسان در اثر تغييرات تراز يونی هوا از طريق ثبت EEG.

دکترعلی اکبر شرفی

1375

33

محمد رضا مقدم فيروز

بررسی اختلالات فيزيکی درک صوت در جانبازان

دکتر افتخار حسينی

1376

34

سيد مهدی هاشمی ديزجی

بررسی تاثير اجرای بر نامه کنترل کيفی دور بين گاما بر روی کيفيت تصا وير و دوز در يافتی بيــمار پرتو کاران در پزشکی هسته ای

دکتر علی اکبر شرفی

1376

35

سعيد حسينی

بررسی اثر کنترل دستگاه اسکنر خطی روی کيفيت تصاوير بدست آمده و دوز بيمار و پرتو کار در سه مرکز پزشکی هسته ای تهران

دکتر علی اکبر شرفی

1376

36

حبيب ا... افسری اردبيلی

بررسی اثرات ميدانهای مغناطيسی 50 هرتز بر روی ميزان آمينو گلبو لين و پاسخ DTH در موش Balb/c    

دکتر علی اکبر شرفی

1376

37

محسن شجائی مقدم

بررسی اندر کنش ليزر گاز کربنيک CO2( پرتو پيوسته) پوست موش آزمايشگاهی

دکتر پروين

26/11/1376

38

محسن اسدی نژاد

تعيين ميزان سلنيوم سرم خون کودکان مبتلا به انواع لو سمی های حاد به روش فعال سازی با نوترون و اثر شيمی در مانی بر ميزان سلنيوم خون 

دکتر علی پذيرنده

1376

39

محمد اسماعيل فضيلت معدلی

اندازه گيری دز جذبی بهينه گاما و نوترون در فانتوم سر انسان در روش نوترون در مانی با بور(BVCT) و مقايسه آن با دز جذبی محاسبه شده

دکترپذيرنده

1376

40

شهرام فدايی

مقايسه القاء آسيبهای کرو موزومی در لنفو سيتهای ناسی از تـــزريق مــــواد حاجــــب يونی Telebrix38%و Uro graphin7% در آزمونهای راديو لوژيک

دکتر مزدارانی

1376

41

شهاب شاه حيدری

اندازه گيری دز اشعه پراکنده در يافتی بيضه ها در را ديو تراپی ميدانهای وسيع ناحيه کنه با ماشين کبالت 60

عليرضا نيکوفر

1377

42

احد زينالی

اندازه گيری دوز پرتو عادی پراکنده در عدسی چشم , تيرو ئيد و گنادها ناشی از پرتو درمانی سيستم عصبی مرکزی با ماشين کبالت 60

عبدا... فضل عليزاده

1377

43

محمد رضا سلمانی

اندازه گيری دوز پرتو های پراکنده در تخمدان, پستان غير در گير , تيروئيد و عدسی چشم در پرتو در مانی پستان با دستگاه کبالت 60

عبدا... فضل عليزاده

8/9/1377

44

مجتبی صلوتی

بررسی آلودگی ناشی از مواد پرتو زا در مراکز پزشکی هسته ای تهران

دکتر علی اکبر شرفی

1377

45

فريبرز منطقی

کنترل کيفی دستگا ههای فراصوتی به هنگام در تهران

دکتر علی اکبر شرفی

7/9/1378

46

طيب الهويردی پور فلاح

دوز انتگرال نسبی هدف و رکتوم در روشهای مختلف پرتو درمانی سرطان سرويکس

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1379

47

بهرام يوسفيان

اثر سيتوژنيتيکی تلفيقی اولتراسوند درمانی و بلو مايسين سولفات بر لنفو سيتهای انسان در فازGO

دکتر حسين مزدارانی

1379

48

مهرداد غلامی

اثرات تابش ليزر بر روی پتانسيل بر انگيخته حرکتی در نخاع آسيب ديده موش آزمايشگاهی

دکتر سيد محمد پور مير جعفر فيروز آبادی

1379

49

فرشاد حاجی هاشمی

بررسی ميزان دوز جذبی برخی اندامهای بحرانی در راديو گرافی پانوراميک

دکتر بيژن هاشمی ملايری

29/8/1379

50

عليرضا تقی

اندازه گيری و ارزيابی 5 پارامتر صوتی برخی سيستم های فراصوتی داپلر تهران با استفاده از آزمونهای عملکردی و فانتوم ريسمانی

دکتر منيژه مختاری

14/12/1379

51

محبوبه رئيس دانايی

محاسبه ضريب الاستيک توده های غير طبيعی فيبرو کيستيک و کلسيفيکاسيون پستان با استفاده از امواج فراصوتی

دکتر منيژه مختاری

28/6/1380

52

محمد رضا واحد

محاسبه مشخصات مکانيکی( سرعت و ضريب تضعيف) بافت طبيعی و توده های غير طبيعی خوش خيم و بد خيم , بافت پستان با استفاده از امواج فرا صوتی ( بطريق invitro)

دکتر منيژه مختاری

31/6/1380

53

احمد بيطرفان رجبی

انتخاب فيلتر يا فيلتر های بهينه برای خونرسانی عضله قلب در سيستم تصوير برداری SPECT و مقايسه آن با آنژيو گرافی

دکتر حسين رجبی

20/6/1380

54

سکينه يوسفی سنگجويی

بررسی ارتباط بين کاهش تيز بينی ناشی از نزديک بينی و موج VEP با بکار گيری الگو های مختلف تحريکی

دکتر بيژن هاسمی ملايری

28/6/1380

55

مهری کاويانی مقدم

تاثير ميدانهای مغناطيسی متغيير کم فرکانس(50هرتز) بر فعاليت های بيو الکتريک سلول عصبی حلزون

دکتر سيد محمد پور مير جعفر فيروز آبادی

30/8/1380

56

حسن مو لادوست

بر آورد دوز تيروئيد بيمار و پرتو کار در آزمونهای فلورسکوپی بلع باريم و گوارش فو قانی

دکتر علی اکبر شرفی

22/12/1380

57

حسنعلی ندايی

بررسی و ارزيابی تکنيکهای مختلف تله تراپی سرطان مری ميانی با استفاده از تصاوير CTو طرح درمان کامپيوتری

دکتر بيژن هاسمی ملايری

21/11/1380

58

مهرآور رفعتی رحيم زاده

برآورد و مقايسه دوز دريافتی بيماران از آزمايشهای راديو لوژی معمول در بخشهای پرتو شناسی برخی از بيمارستانهای عمومی تهران

دکتر بيژن هاشمی ملايری

13/3/1381

59

حميدرضا عباسی

توسعه پياده سازی وارزيابی يک الگوريتم انتخاب فرکانس قطع فيلترهای تصويربرداری SPECT

دکترحسين رجبی

31/6/1381

60

نگاه نيک انجام

برآورد ضريب الاستيک فشار- کنش مژيان کاروتيد توسط امواج فراصوتی در افراد سالم و مبتلا به آترو اسکلروزيس

دکتر منيژه مختاری

24/6/1381

61

نصرا... جباری

ارائه روشی برای تصحيح پراکندگی با تعيين پهنای مناسب پنجره انرژی در تصوير برداری با دور بين گاما

دکتر حسين رجبی

19/6/1381

62

سعيد به آبادکبو دان

ارزيابی بهبود زخم برشی با استفاده از اندازه گيری مقاومت الکتريکی اپيدرم در حالت invivo و مقايسه آن با روشهای معمول

دکتر محمد پور مير جعفری فيروز آبادی

13/11/1381

63

بهاره شالچيان

تشخيص هيدرونفروزيس در کودکان ( کمتر از 6 ماه) با استفاده از شاخصهای گذرا راديو دارو کمترين زمان گذر ميانگين زمانی بيشترين زمان گذر اندکس زمانی ROE

دکتر حسين رجبی

1382

64

نازنين فاطميان

بررسی تکنيکهای فشرده سازی تصوير در اينترنت به منظور انتقال پارامتر های مهم تصويربرداری پزشکی هسته ای

دکتر فيروز آبادی

1382

65

جواد حسن زاده باقی

بکار گيری روش غير تهاجمی اولتراسوند در ارزيابی پارامتر الاستيک کره چشم سالم و چشم مبتلا به کاتاراکت خرگوش

دکتر مختاری

1382

66

زهرا مطهری

بررسی بازده الکتروپوريشن در پالسهای دو فازی (متقارن و نامتقارن) ( متعادل و نامتعادل) يا اسپتا از شبيه سازی مدل ماکروسکوپی

دکتر فيروز آبادی

1382

67

مهرداد هژبر الساداتی

محاسبه تصفيه mag3 با دوربين گاما با استفاده از روش زوج سازی نماها

دکتر رجبی

1382

68

توفيق صادقيانی

برآورد و ارزيابی دوز ناشی از آزمايشهای معمول CT کودکان و پارامتر های کنترل کيفی در يک سيستم معمول CT

دکتر هاشمی ملايری

1382

69

ابو القا سم بيات

اثر ميدان راديو ئی ناشی از تلفن همراه GSM بر ايجاد تشنج به عنوان شاخصی از ميزان تحريک پذيری عصبی در مدل صرعی کيندلينک

دکتر فيروز آبادی

1383

70

طاووس رحمانی چراتی

تاثير گرفتگی شريان کاروتيد بر ضريب الاستيک فشار- کرنش شريان های بازويی و ايلياک

دکتر مختاری

1383

71

علی اصغر يو سفی ديبا

بررسی تاثير تابش ليزر کم توان GOA1AS در فرآيند ترميم استخوان Libia ی خرگوش با استفاده از روشهای دانسيتو متری اولتراسونيک استخوان

دکتر مختاری

1384

72

سميرا رسانه

ارائه روش نو برای برآورد يکنواختی در تصاوير پزشکی هسته ای و مقايسه آن با روش موجود

دکتر رجبی

1383

73

الهام رئيسی

تعيين پروتکل تصويربرداری و پردازشی در SPECT مغز

دکتر رجبی

1384

74

شبنم علومی

تصحيح پراکندگی با استفاده از روش تبديل موجک در تصاوير SPECT

دکتر رجبی

1384

75

محسن بخشنده

اصلاح تضعيف پرتو ها در اسکن خونرسانی عضله قلب به روش SPECT با استفاده از ايزوتوپ تکنسيوم99m

دکتر فيروز آبادی

1385

76

تينا گرجی آرا

پايش تغييرات دما به وسيله امواج فرا صوتی در حين گرما درمانی با ليزر

دکتر مختاری

1384

77

مريم راحله دادرس

رابطه ميان پارامتر های فيزيکی سيستم های DXA و اولتراسوند با خواص الاستيک بافت استخوان تيبيا و فمور خرگوش سالم

دکتر مختاری

1383

78

علی يدا.. پور

اثرات فرکانسهای کم rTMS بر تشنجهای ناشی از مدل صرعی کيندلينگ در RAT .

دکتر فيروز آبادی

1385

79

سيدنادر موسوی

بررسی اثر فيلتراسيون رنگی (زرد) بر پتانسيل برانگيخته بينايی(Visual  Evoked  Potentiol) با بکار گيری الگو های معکوس شونده

دکتر هاشمی ملايری

1385

80

وحيده کرباسی

بررسی روند تغييرات پتانسيل دوره ترميم زخم در خوکچه هندی به روش غير تهاجمی و مقايسه با روش تهاجمی

دکتر فيروز آبادی

1384

81

آتوسا منتصری

بررسی تغييرات روشنايی تصاوير سو نوگرافی ناشی از تغييرات دما در بافت کبد در طول گرما درمانی با تکنيک راديو فرکانس

دکتر مختاری

1385

82

محمد سعيد صبوری

بررسی صحت ميزان دوز داده شده در درمان سرطان پروستات بهووسيله دوزيمتر ديودی

دکتر هاشمی ملايری

1384

83

فراز کلانتری

تصحيح آلودگی متقابل در تصوير برداری اسپکت همزمان99m ، Ti201 از خونرسانی عضلات قلب و پنجره ميانی

دکتر رجبی

1386

84

هادی طالشی آهنگرانی

اصلاح تضعيف با استفاده از راديو ايزوتوپها ی با انرژی دو گانه

دکتر رجبی

1386

85

بی بی سميه منگابادی

اثر فرکانسهای مختلف rTMS بر بروز تشنجهای ناشی از کيندلينگ شيميايی در موش های صحرايی

سيد جواد مير نجفی زاده

1386

86

شهريار شهبازی

تخمين پارامتر های فيزيک بافت شبکيه ساالم و مبتلا به بيماری دژنراسيون وابسته به سن ماکولا توسط امواج فراصوتی

دکتر مختاری

1386

87

عزيزالله رحيمی

ارزيابی دزيمتر شيميايی با پايه ژلی نورموکسيک MAGICA در برآورد توزيع سيم های ايريديوم- 192 با آهنگ دز پايين در سيستم کا شت پارين

دکتر هاشمی ملايری

1386

88

علی مرادی

بررسی اثر هم افزايی براکی تراپی ميان بافتی و حساس کننده ، فنوفرين II در درمان تومورهايی آدنو کارسينو ما ی پستان در مدل حيوانی Balb/C

دکتر بيژن هاشمی ملايری

30/4/1388

89

زينب شنکايی

اثر الکترو کموتراپی با شدت های پايين و فرکانس 5 کيلو هرتز در کاهش حجم نسبی تومور آدنو کارسينو مای پستان موش Balb/C

دکتر سيد محمدفيروز آبادی

16/6/1388

90

زينب رضايی حسن آبادی

بررسی تأثير تغييرات فرکانس فضايی و کنتراست تحريکات الگوهای سياه و سفيد gating به روش Pattern reversal بر دامنه و تأخير زمانی موج VEP افراد سالم

دکتر بيژن هاشمی ملايری

8/9/1389

91

گلبرگ اسمعيلی

ارزيابی صحت دزيمتری دو سيستم معمول طراحی درمان کامپيو تری در تابش دهی ديواره قفسه سينه با دو بيم تانژانسيل با انرژی MV 6 در فانتوم ناهمگن قفسه سينه با استفاده از فيلم های ERR-2

دکتر بيژن هاشمی ملايری

19/10/1389

92

زهرا بافرانی

ارزيابی زاويه پيچش بطن چپ قلب از تمامی طولی و مقايسه آن با تمامی عرضی در افراد سالم و بيماران مبتلا به تنگی آترواسکراتيک عروق کرونر

دکتر منيژه مختاری ديزجی

25/11/1389

93

زينب اميری فلاح

بررسی تغييرات سيگنالهای مغزی نواحی c4,c3,cz تحت تابش موضعی ميدان مغناطيسی پالسی کم شدت و با فرکانس پايين به منظور ارتقاء سيستم های نوروفيدبک

دکتر سيد محمدفيروز آبادی

30/04/1389

94

محمد علی تاجيک منصوری

بررسی تاثير تبديل موجک گسسته (DWT) در بهبود کيفيت تصاوير رنوگرافی به منظور استفاده در روشهای مرکز همبستگی متقابل (ccross correlation) برای تشخيص حرکت

دکتر حسين رجبی

9/6/1389

95

منيژه بيگی

برآورد ميزان خطاهای دوزيمتری در برخی از روش های پرتو در مانی ( در شرايط مرجع و غير مرجع) با استفاده از يک روش بررسی مقايسه ای کيفيت دوزيمتريک 6 و 18 مگاولتی شتاب دهنده های خطی واريان

دکتر بيژن هاشمی ملايری

 

13/6/1389

96

محبوبه علم الهدی

بررسی تکرار تابش همزمان دو فرکانس فرا صوتی کم شدت در درمان تومور های جامد آدنوکارسينو مای پستان موش نژاد Balb/c با حضور حساس کننده های صوتی هماتوپوروفرين

دکتر منيژه مختاری ديزجی

14/6/1389

97

اکرم مهنا

بررسی اثر کاربرد ميدان مغناطيسی کم فرکانس 50 هرتز متعاقب الکترو کموتراپی با شدت 70 ولت بر سانتی متر و فرکانس 50 کيلو هرتز در کاهش حجم نسبی تومور آدنو کارسينو مای پستان موش Balb/C

دکتر سيد محمد فيروزآبادی

1/4/1390

98

عفت سليمانی

بررسی پارامتر مکانيکی استرس محوری وارد بر ديوراه شريان سالم و مبتلا به آترواسکلروز

دکتر منيژه مختاری ديزجی

8/4/1390

99

محمد حسين دژبند

ارزيابی تأثير حفاظ پلی اتيلن در دز معادل نوترونی حاصل از باريکه فوتونی MV 18 يک شتاب دهئده خطی پزشکی

دکتربيژن هاشمی ملايری

12/4/1390

100

محمد علی عسکری

بررسی اثر افزودن نماها از طريق درون يابی در تصويربرداری خون رسانی قلب روی پارامترهای کمی تصاوير باز سازی شده و توانايی تشخيص عارضه با روش Hotelling Observer

دکتر حسين رجبی

11/4/1390

101

مهسا منصوريان

بررسی تأثير تابش ميدان های مغناطيسی 217 هرتز ناشی از گوشی تلفن همراه GSM900 بر ميزان مرگ و مير رده سلولی erythroleuxemia    K562  و سلول های  Lympocyte تيمار شده با الکترو کموتراپی با شدت های پايين و فرکانس 5 کيلو هرتز

دکتر سيد محمد فيروزآبادی

1/4/1390

102

مصيب مستری

تخمين زاويه حرکت سه بعدی ميو کارد افراد سالم و بيماران مبتلا به تنگی آترو اسکلرو تيک محسوس عروق کرونر با استفاده از رديابی اسپيکل در تصاوير اکوکارديوگرافی

دکتر منيژه مختاری ديزجی

19/6/1391

103

سميرا حيدری

بررسی توانايی هرسپيتن نشاندار شده با TC m99 در تفکيک رده های سلولی A431-MCF7-BT44 و توزيع حياتی آن در موش سالم BALB/C

دکتر حسين رجبی

24/2/1392

104

کامران انتظاری

تأثير تغيير پارامتر های هندسی گريد سربی بر خصوصيات دزيمتر يک روش های پرتو در مانی خارجی با استفاده از بيم های الکترونی در يک نوع شتاب دهنده خطی پزشکی

دکتربيژن هاشمی ملايری

2/4/1392

105

پريسا طاهری

تعيين توزيع انرژی و توزيع فضايی الکترون های توليد شده در برخورد فوتونهای کبالت -60 در آب و مقايسه آن با بيناب ذرات بتا تابشی از لوتيشيوم -177 ، ايتريوم 90- اينديوم 11 و يد 131

دکتر حسين رجبی

25/6/1392

106

امين بنايی

برآورد دز رسيده به ناحيه هدف و اندام های بحرانی با به کار گيری روش پرتو در مانی تک ايزوسنتريک در مقايسه با روش های رايج ( عبرتک ايزوسنتريک) در پرتو در مانی سرطان پستان بيماران با باريکه های فوتونی 6 مگا ولتی

دکتر بيژن هاشمی ملايری

30/6/1392

:: دانشگاه تربیت مدرس : ليست پايان نامه های دفاع شده دکتری فيزيک پزشکی تربيت مدرس ::
 | تاریخ ارسال: 31/1/1394 | 

ليست پايان نامه های دفاع شده دکتری فيزيک پزشکی دانشگاه تربيت مدرس:

رديف                           

نام ونام خانوادگی

عنوان پايان نامه

استاد راهنما

سال دفاع

1

حميد گورابی

دزيمتری بيو لوژيک افراد در معرض پرتو گيری های پايين يونساز و بررسی مکانيسم تطبيق پذيری سيتوژنتيک آنها به دوز های بالا

دکتر حسين مزدارانی

1376

2

دکتر محمود بهار

بررسی آثار بدنی و ارثی امواج فراصوتی تشخيص بر روی جنين موشهای آزمايشگاهی

دکتر علی اکبر شرفی

1376

3

منيژه مختاری ديزجی

ارايه يک روش فراصوتی برای تفکيک بافتهای طبيعی و غير طبيعی پستان

دکتر ادموند زاهدی

1377

4

علی شبستانی منفرد

مطالعه آثار سيتوژنيک اروش های ترکيبی ليزر گرمايی و شيمی درمانی بر سلولهای Hela درکشت

دکتر حسين مزدارانی

1378

5

اکبر علی اصغر زاده

بررسی آثار ناشی از اعمال ميدانهای مغناطيسی سيستم M.R.T با قدرت5/1 تسلابر رشد جنين موش

دکتر علی اکبر شرفی

1378

6

سيد محمد جواد مرتضوی

بررسی آثار تطبيقی دزهای کم پرتو های الکترو مغناطيسی يونيزان بر روی لنفوسيتهای انسان

دکتر حسين مزدارانی

1378

7

گيتی ترکمان

بررسی پارامترهای نيروهای مکانيکی ايجاد کننده زخم فشاری

دکتر علی اکبر شرفی

1378

8

فتح ا... بوذر جمهری

اثر ميدان الکترو مغناطيسی پاسی کم فرکانس در بهبودی زخم پوست موش صحرايی

دکتر محس حاجی زاده

1379

9

فريبرز فائقی

کاربرد طيف سنجی رزونانس مغناطيسی پرو تون در تشخيص افتراقیM.S  از بيماريهای ايسکميک مغزی

دکتر محمد علی عقابيان

1379

10

 ابراهيم جعفر زاده پور

بررسی تاثير مدولاسيونها و القاء اپتيکی بر پتانسيلهای بر انگيخته بينايی

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1382

11

فرج تابعی

بررسی اثر کمپلکس بلو مايسين GA67 و الکترو پوريشن بر تومور بافت همبند در موش

دکتر بهرام بلوری

1382

12

مريم شهيدی

بررسی حساسيت پرتويی لنفوسيتهای افراد سالم و مبتلا به سرطانهای پستان و پروستات در دوز های مختلف اشعه گاما با سنجش آسيبهای DNA به روش کامت

دکتر مزدارانی

1383

13

عباس شفايی

بررسی اثر ساختار های سر ماشين شتابدهنده خطی پزشکی در غير يکنواختی ميدانهای فو تونی با استفاده از روش شبيه سازی مونت کارلو

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1383

14

مجتبی صلوتی

تصوير برداری از سرطان پستان موش BALB/C با آنتی بادی مونو کلو نال anti mucl ( PR81 ) نشاندار شده با 99m توليد يک پرتو داروی جديد ، بهينه سازی مشخصات سيستم تصويربرداری

دکتر حسين رجبی

1385

15

مجيد جديدی

بررسی اثر مدولاسيون و پهنای باند امواج 950 مگا هرتز سيستم تلفن همراه GKM بر کارايی سيناپسی ناحيه هيپو کامپ مغز RAT

دکترسيد محمد فيروز آبادی

1385

16

امير هوشنگ براتی

بررسی اثر هم افزايی امواج فراصوت دو فرکانس بهينه9 در توليد راديکال های آزاد هيدروکسيل و تاثير ان در درمان سوند ديناميکی تومورهای آدنو کارسينو مای پستان در مدل حيوانیBALB/C

دکترمنيژه مختاری

1386

17

نصرا... جباری

بررسی تاثير پراکندگی پرتوی ناشی از اپليکا و تور های باريکه الکترونی و آلودگی فو تونی بر توزيع دوز در شتابدهنده خطی نپتون lopc به روش مونت کارلو

دکتر هاشمی ملايری

1386

18

کوروش ابراهيم نژاد

بررسی امکان استفاده از respiradory  gated-pet و اثر آن در خطای کمی سازی و جبران تضعيف در سيستم های petو pet/ct راديو ذاروی fdg-(f18 )

دکتر حسين رجبی

1386

19

عزيزالله رحيمی

ارزيابی دزيمتر شيميايی با پايه ژلی تورموکسيک MAGICA در برآورد توزيع دز سيستم های ايريديوم-192 با آهنگ دز پايين در سيستم کاشت پاريس

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1386

20

بی بی سميه منگابادی

اثر فرکانس های مختلف RTMS بر بروز تشنج های ناشی از کيندلينگ شيميايی در موش های صحرايی

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1386

21

سيد مهدی هاشمی ديزجی

ارزيابی آلودگی نوترونی حاصل از تابشهای فو تونی 18mv  پر انرژی در شتابدهنده خطی پزشکی و تاثير آن بر دوز دريافتی بيماران با استفاده از روش مونت کارلو

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1386

22

پيمان حجازی

محاسبه دز بيم های فوتونی در ميدان های نامتقارن وج شده به روش مونت کارلو

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1387

23

حسن مولادوست

برسی خواص فيزيکی- مکانيکی عضله ميو کارد در افراد سالم و بيماران مبتلا به تنگی کرونربا استفاده از تصاوير اکوکارديوگرذافی

دکترمختاری ديزجی

1387

24

احمد بيطرفان رجبی

تصحيح حرکت تنفسی در تصويربرداری ecgua+ spect به روش respiva+ ovuga+ed بررسی تاثير آن بر شاخص های کمی در مقايسه با نتايج آنژيو گرافی

دکتر حسين رجبی

1387

25

مهری کاويانی

بررسی تاثير ميداتهای مغناطيسی elf القا شده در فرکانسهای 50 و 217 هرتز با شدتهای محيطی فعاليت بيو الکتريک سلو ل های عصبی حلزون باغی

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1387

26

ليلا توحيدی

بررسی ولتاژ غشايی بحرانی واژ گذاری روش نوين مگنتو الکتروپوريشن بر تراوايی سلول های CHO : شبيه سازی و مطالعه تجربی

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1387

27

احد زينالی

بررسی تاثير موقعيت ضايعه استدئو وليتيک شکل آن در بروز شکستگی های فشاری تنه مهره با کمک روش تلفيقی برش نگاری کامپيوتری کمی qct و تحليل المان محدود FEA

دکتر هاشمی ملايری

1387

28

مهرآور رفعتی

تاثير کاف مسدود کننده شريان بر تمايز رفتار الاستيک شريان راديال سالم و مبتلا به آترو اسکلروز در طول سيکل قلبی با استفاده از بررسی تصاوير اولتراسو نو گرافی داپلر

دکتر منيژه مختاری

1388

29

بهاره شالچيان

تلفيق تصاوير PET-CT ( تصاوير شبيه سازی شده و تصاوير واقعی) به منظور بهبود کيفی و کمی و تصاوير در تشخيص متاستاز های کبدی با استفاده از تبدل موجک

دکتر حسين رجبی

1388

30

احمد مستعار

طراحی و توسعه نوعی دزيمتر شيميايی مبتنی بر پليمر جامد راديو گروميک و ارزيابی مشخصه های دزيمتری آن در کاربرد های راديو تراپی

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1389

31

هادی حسن زاده نامقی

بررسی اثر همزمان امواج التراسوند دو فرکانسه بر نانو ذرات پليمری محتوی داروی Doxorubicin و کاربرد آن در تومور سرطانی مدل حيوانی

دکتر منيژه مختاری

1389

32

سميرا رسانه

بررسی تأثير درمانی کمپلکس آنتی بادی هرسپتين متصل به لوتشيم 177 و نانو ذرات اکسيد آهن و برآورد توزيع اکتيويته در موشهای مبتلا به آدنو کارسينو مای  پستان

دکتر حسين رجبی

دکتر محمد حسين بابايی

1389

33

سيد علی شفيعی دارابی

بررسی اثر ميدان مغناطيسی موضعی کم شدت با فرکانس بسيار پايين بر سيگنالهای مغزی به منظور کاربرد در سيستم های نرو فيد بک

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1389

34

الهام رئيسی

بررسی اثر فرکانس  5 کيلو هرتز و يک هرتز الکترو پوريشن بر پرفيوژن خون تومور invasive  ductal  carcinoma(IDC) به صورت invivo ( با استفاده از سنجش جريان سنجی ليزر داپلر IDCو اتو راديو گرافی LPB

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1389

35

طاووس رحمانی

بررسی شاخص های موثر بر پيشرفت و درمان بيماری آترو اسکلروز شريان آئورت خرگوش با روشهای فراصوت

دکتر منيژه مختاری

1389

36

عباس حق پرست

بررسی عوامل تأثير گذار بر ضريب تضعيف موثر ماده جبران کننده به منظور بهينه سازی پرتو در مانی به روش IMRT در انرژی MV6 با استفاده از شبيه سازی مونت کارلو

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1390

37

علی اصغر پرچ

عنوان روش کرنل نقطه ای دز برای محاسبه دز داخلی ناشی از راديو ايزوتوپ لو تيشيوم -177 در فانتوم ناهمگن NCAT به روش تلفيق نا ايشتا  در مقايسه با روش مونت کارلو ( GATE)

دکتر حسين رجبی

1390

38

محسن بخشنده

تعيين رابطه دز- پاسخ غده تيروئيد در بيماران تحت پرتو در مانی خارجی نواحی سر و گردن به روش ارزيابی عملکردی بر اساس مفهوم DMH در مدل های NTCP

دکتر بيژن هاشمی ملايری

1390

39

فراز کلانتری محمود آبادی

اصلاح تضعيف ، پراکندگی و پاسخ کوليماتور دتکتور در تصويربرداری اسپکت حين بازسازی با استفاده از روشهای باز سازی بازگشتی مبتنی بر تکنيک های مونت کارلو به منظور مطالعات کمی

دکتر حسين رجبی

1391

40

بهرام يوسفيان

بررسی واثر و کارای تلفيق روش تراواسازی مغناطيسی و فراصوتی به منظور افزايش بازده صد توموری بلئومايسين بر تومور آدنو کارسينوم پستان القاء شده مدل حيوانی BALB/C

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1391

41

علی يدالله پور

بررسی اثرات درمانی و پيشگيری کننده ضد تشنج تحريک مغناطيسی مکرر از راه جمجمه روز مدل کيندلينگ مسير پر فورنت در موش صحرايی

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1391

42

حسين مهراد

بررسی تابش امواج فراصوتی (khz) 150 و (Mhz) 1 در درمان پلاک آترواسکروزيس شريان خرگوش همراه با داروی آتورواستاين دو ميکروبات

دکتر منيژه مختاری

1391

43

علی ابراهيمی نيا

بررسی اثر همزمان تابش امواج فراصوتی دو فرکانسه در رها سازی حساس کننده نوری متيلن بلو از نانو ذرات پليمری برای درمان تومور آدنو کارسينو ما به روش فنو ديناميک تراپی در مدل حيوانی

دکتر منيژه مختاری ديزجی

1391

44

ابوالفضل نيک فرجام

مدلسازی عددی و بهينه سازی هندسه الکترود ها در الکتروپوريشن بازگشت ناپذير با استفاده از روش المان محدود و الگوريتم ژنتيک

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1391

45

کريم خوشگرد

بررسی اثر حساس کنندگی پرتويی نانو ذرات طلای متصل به فوليت در افزايش بهره پرتو در مانی با اشعه ايکس کم انرژی بر روی سلول های سرطانی رده های MCF-7 و HELA

دکتر بيژن هاشمی ملايری

دکتر عظيم اربابی

1391

46

سيد ابوالقاسم حائری

نخستين ميزان پرتو گيری بافت بيضه و مغز استخوان موش در تصاوير تلفيقی MRI و پزشکی هسته ای به وسيله سلول های آپاپتوزی القاء شده با تابش دز های مختلف پرتو گاما

دکتر حسين رجبی

دکتر شهرام اخلاقپور

1392

47

زينب شنکايی

ارائه پروتکل منتخب الکتو کموتراپی با شدت پايين ( 150-50 ولت بر سانتی متر) و فرکانس بالا ( 6-4 کيلو هرتز) بر مبنای مطالعه نفوذپذيری و بقا بر سلول های تومورال K562 ، MCF-7 و Pancreatic و سلول های آندو تليال بند ناف ، مقايسه با محيط invivo در موش تومورال Balb/C

دکتر سيد محمد فيروز آبادی

1392

انجمن فيزيك پزشكي ايران Iranian Association of Medical Physicists

Address Iranian Association of Medical Physicists, Iran University of Medical Sciences , Second floor.No 15.Majd alley.Opposit tehran heart hospital.North Karegar Street.Tehran.Iran IR980540203002100007282002,Cart Number:6221061080003512 .

Tel:+9821-88632456 +9821-88631826 09394309602 Tel/ Fax: +98 21 88020916

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.315 seconds with 867 queries by AWT YEKTAWEB 2711